संपर्क

महाराष्ट्र टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी,पुणे संचलित

नवीन प्राथमिक शाळा (मराठी माध्यम)

सि.स.नं ४३५९, मिरज-सांगली रोड,

विश्रामबाग, सांगली ४१६४१५ 

फो.नं. (०२३३) ६६०५०१७,२३०१३५९

इमेल : marathischool@mtespune.org

 

महाराष्ट्र टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी,पुणे

विभागीय कार्यालय विश्रामबाग, सांगली.

फो.नं. (०२३३) ६६०५०१७,२३०१३५९ 

इमेल : sanglioffice@mtespune.org